INGEBREKESTELLING VOORBEELD

Ingebrekestelling voorbeeldbrief. Ingebrekestelling voorbeeld aanmaning verzuim

ingebrekestellingvoorbeeld.nl

This website may be for sale. Click here to inquire about this website.

Ingebrekestelling voorbeeld

 

AANTEKENEN

 
De heer P. Vuyl
Carnissestraat 8
3023 GP ROTTERDAM

 

Betreft: Ingebrekestelling

 

Rotterdam, 18 december 2011


 
Geachte heer Vuyl,

 

Ondanks herhaaldelijk verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande vordering van 2500 Euro, mochten wij geen betaling van u ontvangen.

Wij verzoeken u en zo nodig sommeren u nog eenmaal om het genoemde bedrag aan ons te voldoen. Uw betaling dient uiterlijk 31 december 2011 op ons rekeningnummer te zijn bijgeschreven.

Mochten wij dan geen betaling hebben ontvangen, dan stellen wij u reeds nu voorzover al nodig in gebreke en zeggen u aan, dat wij alsdan tot rechtsmaatregelen zullen overgaan. Alle hiermee gepaard gaande kosten komen geheel voor uw rekening. Tevens maken wij aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente vanaf 31 december 2011.

Wij zien uw spoedige betaling graag tegemoet.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Een kopie van dit schrijven doen wij u per gewone post toekomen.

 

Rotterdam Audio

Baan 192

3023 GH ROTTERDAM

info(at)baanaudiorotterdam.nl

 

De heer A. van der Werf

 

Directeur

 

===================================================

Wilt u het maken en het versturen van de ingebrekestelling liever niet zelf uitvoeren, maar uitbesteden aan een incassobureau, dan verwijzen wij u naar Incassobureaus.nl U kunt daar per regio incassobureaus vinden.

===================================================

 

 

Download hier een ingebrekestelling voorbeeld| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands